order +46 31 24 19 80
Lönns Truckar AB

Lönns Truckar AB

Lönns truckar utför lyftuppdrag inom bland annat bygg och industri. Vi arbetar på lång eller kort tid med materialhanterings- och byggarbeten så som lastning, lossning, upplyft, montering, tunggodshantering, maskinflyttningar och speciallyft, med mera.

Med lång och varierad erfarenhet av branschen levererar vi säkra lyfttjänster. Utöver detta erbjuder vi även uthyrning av maskiner utan förare.

I framtiden ser vi oss utöka vårt ansvarsområde för planering och genomförande av logistik- och flödesfrågor. T.ex. genom interaktiva boknings- och flödesplaneringssystem.

Under rubrikerna nedan kan du läsa mer om företagets historia och utveckling och vårt erbjudande idag.

 

Lönns Truckar – logistik sedan 1951

Efter att man sett ett växande behov bland verksamheter i grannskapet köpte företagets grundare Lennart Lönn år 1951 en första gaffeltruck. Affärsidén bestod i att som utförare erbjuda trucktjänster under namnet Bröderna Lönns Maskinuthyrning.

I takt med att efterfrågan tilltog utvecklades företaget inom kort med fler och större gaffeltruckar och så småningom även med hjullastare och teleskoplastare. Medan företagsnamnet under åren kommit att ändrats till Lönns Truckar AB ligger affärsidén kvar och är än idag i stort sett densamma.

Inledningsvis fanns kunderna i huvudsak inom hamn och industri men kom efterhand att ersättas av ökad efterfrågan från byggsektorn, vilken idag står för en betydande majoritet av uppdragen. Maskinparken utgörs numer av teleskoptruckar, hjullastare och motviktstruckar. Bland maskinerna finns teleskoptruckar som lyfter upp till 35 meter och motviktstruckar med kapacitet mellan 3-18 ton. Bemannade av vår egen personal utför dessa enheter sammantaget i genomsnitt 50-80 enskilda uppdrag varje dag (2019).

Lönns Truckar är idag ett modernt lyft- och logistikföretag inom bygg, industri och handel med kännetecken i att vi jobbar med den senaste teknologin inom teleskoptruckar. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på uthyrning utav av egen personal bemannade teleskoplastare och motviktstruckar. Förarkompetens är därför naturligt en mycket central del i vårt erbjudande.

I bredare mening jobbar vi med stort fokus på kvalitet i vår tjänst — en satsning som omfattar allt från personal till maskinpark. Kvalitetsmedvetenhet och rik branscherfarenhet borgar för att vi kan leverera säkra och effektiva lyfttjänster. Sedan 1985 drivs företaget av Göran Lönn.

 

Leveransförmåga

Att komma i tid och med rätt maskin och utrustning är en ledstjärna för vår verksamhet. Vi har därför valt att satsa på en maskinpark som är både bred och djup. Med det menar vi att en kontinuerlig förnyelse pågår samtidigt som vi beaktar värdet av hög total kapacitet, allt för att kunna vidhålla en god servicenivå. Detta gör att vi kan erbjuda tjänster med hög leveransförmåga — det vill säga att vi kommer när våra kunder behöver vår hjälp.

Vår depåstation i Gamlestaden tillsammans med möjlighet att köra teleskoplastare på specialanpassade lastbilar utgör ytterligare steg Lönns Truckar tagit i arbetet med att förbättra leveransförmågan. Vår målsättning för framtiden är att fortsätta övertyga befintliga och nya kunder om värdet av våra flexibla lösningar för logistiktjänster.

Helhetsleverantör

Behovsbilden på arbetsplatsen är dynamisk – en och samma maskin lämpar sig sällan för alla arbetsuppgifter. Vi på Lönns Truckar AB har ett stort antal bemannade enheter med varierande egenskaper redo att hjälpa dig på ditt projekt. Teleskoplastare, motviktstruckar, inbärningstjänst, servicelastbilar, mekaniker och verkstad, lyftredskap och tillbehör för de flesta typer av byggmaterialshantering, med mera — vårt erbjudande inkluderar allt under ett tak. 

Vi på Lönns Truckar AB vill kalla oss för helhetsleverantör. Med gediget kunnande och ett brett maskinutbud kan vi leverera anpassade och precisa tjänster utifrån de krav och förutsättningar som just din arbetsplats ger — stor som liten.

Kontaktuppgifter

 

Order: 031 - 24 19 80
Öppen dygnet runt

Hagelvädersgatan 9
418 34 GÖTEBORG
order@lonnstruckar.se

 se vår maskinpark >>>