order +46 31 24 19 80

Försäkringar

TRAFIKFÖRSÄKRING

Trafikförsäkring enligt gällande lagstiftning.

Godsförsäkringar för lyft till och med 2 miljoner kronor. För lyft av gods med värde överstigande 2 miljoner kronor kontakta Lönns Truckar AB på telefon 031 – 24 19 30.

 

ANSVAR FÖR GODS

Vi följer gällande bestämmelser för hantering av gods.