order +46 31 24 19 80

Miljöpolicy Lönns Truckar AB år 2018

Lönns Truckar AB utför materialhanterings uppdrag inom bland annat bygg och industri. Vi arbetar på kort eller lång tid. Tyngdpunkten ligger på uthyrning av bemannade maskiner.

Företaget arbetar aktivt med lång- och kortsiktiga miljömål och strävar hela tiden att förbättra miljöarbetet. Företaget bedriver ett aktivt arbete för att minimera negativ miljöpåverkan. 

För att uppnå förbättringar arbetar vi med kontinuerligt miljöarbete inom hela verksamheten.

  • Personalens kompetens är viktig, all personal skall därför genomgå aktuell miljöutbildning. Vi ser till att personalen är informerad om företagets miljöpolicy och hur vi ska arbeta för att nå våra mål.
  • Förnyelse av maskinparken pågår.
  • Vid inköp av maskiner tar vi hänsyn till senaste teknologi gällande avgas- och bullernivåer.
  • Vi väljer miljövänliga drivmedel HVO, Eco Par, mixed diesel RME.
  • Vi sorterar miljöfarligt avfall och lämnar detta för återvinning/destruering.
  • Saneringsarbete av oljeläckage skall ske på ett miljöriktigt sätt.
  • Vi undviker tomkörningar, minimera våra transportsträckor och undviker tomgångskörning för att minimera våra utsläpp. Vi ska också ha ett vänligt körsätt för att minimera buller.
  • Vi strävar efter att begränsa mängden kemikalier i verksamheten samt att använda miljövänliga produkter så långt det är möjligt.

Lönns Truckar AB följer gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt övriga krav som vi kan beröras av.

Göran Lönn

VD 

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas standard. 

Läs mer om standard Svensk Miljöbas >> här

Miljödiplom_miljöbas_CMYK

 

Kontaktuppgifter

 

Order: 031 - 24 19 80
Öppen dygnet runt

Karl Johansgatan 142
414 51 GÖTEBORG
E-post: info@lonnstruckar.se
Fax: 031 - 14 47 48

 

 se vår maskinpark >>>