order +46 31 24 19 80

Miljöpolicy Lönns Truckar AB år 2020

Lönns Truckar AB utför materialhanterings-uppdrag inom bland annat bygg och industri. Vi arbetar på kort eller lång tid. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på uthyrning av utav egen personal bemannade maskiner.

Företaget arbetar aktivt med lång- och kortsiktiga miljömål och strävar löpande att förbättra miljöarbetet. Företaget bedriver ett aktivt arbete för att minimera negativ miljöpåverkan. 

För att uppnå förbättringar arbetar vi med kontinuerligt miljöarbete inom hela verksamheten.

  • Personalens kompetens är viktig, all personal skall därför genomgå aktuell miljöutbildning. Vi säkerställer att personalen är informerad om företagets miljöpolicy och hur vi ska arbeta för att nå våra mål.
  • Förnyelse av maskinparken pågår kontinuerligt.
  • Vid inköp av maskiner tas hänsyn till senaste teknologi gällande avgas- och bullernivåer.
  • Vi väljer aktivt miljövänliga drivmedel HVO, mixed diesel och RME.
  • Vi sorterar miljöfarligt avfall och lämnar detta för återvinning/destruering enligt gällande regler.
  • Saneringen vid oljeläckage sker på ett miljöriktigt sätt.
  • Vi undviker tomkörningar och minimerar våra transportsträckor samt undviker tomgångskörning för att reducera utsläpp.
  • Vi arbetar aktivt med att säkerställa ett maskiner framförs på ett miljövänligt körsätt för att minimera buller och utsläpp.
  • Vi strävar efter att begränsa mängden kemikalier i verksamheten samt att använda miljövänliga produkter så långt det är möjligt.

Lönns Truckar AB följer gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt övriga krav som vi kan beröras av.

Göran Lönn

VD 

Lönns Truckar AB är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas standard. 

 

Miljödiplom_miljöbas_CMYK

 

Kontaktuppgifter

 

Order: 031 - 24 19 80
Öppen dygnet runt

Hagelvädersgatan 9
418 34 GÖTEBORG
order@lonnstruckar.se

 se vår maskinpark >>>