LÖNNS TRUCKAR utför lyftuppdrag inom bland annat bygg och industri. Vi arbetar på kort eller lång tid. Vi utför materialhantering så som lastning, lossning, upplyft, tunggodshantering, maskinflyttningar och speciallyft, med mera. I framtiden ser vi oss utöka vårt ansvarsområde för planering och genomförande av logistik- och flödesfrågor. T.ex. genom interaktiva boknings- och flödesplaneringssystem.

Med lång och rik erfarenhet av branschen levererar vi säkra lyfttjänster. Utöver detta erbjuder vi även uthyrning av maskiner utan förare.

Under rubrikerna nedan kan du läsa mer om företagets historia och utveckling.

 

Lönns Truckar – logistik sedan 1951

Efter att man sett ett växande behov av lyfttjänster bland verksamheter i det lokala grannskapet köpte företagets grundare Lennart Lönn år 1951 en första gaffeltruck. Affärsidén bestod i att som utförare erbjuda trucktjänster under namnet Bröderna Lönns Maskinuthyrning. Företaget utvecklades inom kort med fler och större gaffeltruckar och så småningom lennartmed hjullastare och teleskoplastare. Medan företagsnamnet under åren kommit att ändrats till Lönns Truckar AB ligger affärsidén kvar och är ännu idag i stort sett densamma.

Inledningsvis fanns kunderna i huvudsak inom hamn och industri. På senare år kom de att alltmer ersättas av en ökad efterfrågan från byggsektorn, vilken idag står för en betydande majoritet av våra dagliga uppdrag. Maskinparken utgörs numera av teleskoptruckar, hjullastare och motviktstruckar. Vi har teleskoptruckar som lyfter upp till 30 meter och motviktstruckar med kapacitet från 3-18 ton. Bemannade av vår egen personal utför dessa enheter i genomsnitt 50-60 enskilda uppdrag varje dag .

Lönns Truckar har under årens lopp utvecklats till ett modernt lyft- och logistikföretag inom bygg, industri och handel. Tyngdpunkten ligger på uthyrning av bemannade teleskoplastare och motviktstruckar och förarkompetensen är en central del av verksamheten. Företagets verksamhet omfattas av en kontinuerlig strävan mot kvalitetsförbättring, avseende såväl personal som maskinpark. Kvalitetsmedvetenhet kombinerat med rik branscherfarenhet gör att vi kan leverera säkra och effektiva lyfttjänster. Sedan 1985 drivs företaget av Göran Lönn.

 

Leveransförmåga med hög servicegrad

Att komma i tid och med rätt maskin och utrustning är en ledstjärna för vår verksamhet. Vi har därför valt att satsa på en dynamisk maskinpark. Det innebär att en kontinuerlig förnyelse pågår samtidigt som vi beaktar värdet av hög total kapacitet för att kunna vidhålla en god servicenivå. Detta gör att vi kan erbjuda tjänster med hög leveransförmåga, det vill säga att vi kommer när våra kunder behöver vår hjälp.

Våra depåstationer i Gamlestaden samt möjligheten att köra teleskoplastare och truckar på våra specialanpassade lastbilar utgör ytterligare steg Lönns Truckar tagit i arbetet med att förbättra leveransförmågan. Vår målsättning för framtiden är att bli ännu bättre och fortsätta övertyga befintliga och nya kunder om värdet av våra flexibla lösningar för logistiktjänster.

Kompetensbredd och helhetsleverantörDSC_0404

Behovsbilden på arbetsplatsen är dynamisk och föränderlig – en och samma maskin lämpar sig sällan för samtliga typer av arbetsuppgifter. Lönns Truckar AB har ett stort antal bemannade enheter med varierande egenskaper som dagligen rullar i närområdet. Teleskoplastare som lyfter upp till 30 meter, traditionella motviktstruckar med kapacitet på 3-18 ton, egna transportledare, servicelastbilar, mekaniker och verkstad, samt lyftredskap och tillbehör för de flesta typer av byggmaterialshantering.

Det är bland annat därför vi på Lönns Truckar AB ser oss som en helhetsleverantör. Med detta menar vi att vi genom stort kunnande och ett brett maskinutbud kan leverera anpassade och precisa tjänster utifrån de krav och förutsättningar som just din arbetsplats ger – stor som liten.

 

 

Kontaktuppgifter

Ordertelefon: 031 - 24 19 80
Öppen dygnet runt

Karl Johansgatan 142
414 51 GÖTEBORG
E-post: info@lonnstruckar.se
Fax: 031 - 14 47 48

 

 se vår maskinpark >>>