order +46 31 24 19 80
Lönns Truckar AB

Lönns Truckar AB

Lönns truckar utför lyftuppdrag inom bland annat bygg och industri. Vi arbetar på lång eller kort tid och utför materialhantering och byggarbeten så som lastning, lossning, upplyft, montering, tunggodshantering, maskinflyttningar och speciallyft, med mera.

Med lång och rik erfarenhet av branschen levererar vi säkra lyfttjänster. Utöver detta erbjuder vi även uthyrning av maskiner utan förare.

I framtiden ser vi oss utöka vårt ansvarsområde för planering och genomförande av logistik- och flödesfrågor. T.ex. genom interaktiva boknings- och flödesplaneringssystem.

Under rubrikerna nedan kan du läsa mer om företagets historia och utveckling och vårt erbjudande idag.

 

Lönns Truckar – logistik sedan 1951

Efter att man sett ett växande behov av lyfttjänster bland verksamheter i grannskapet köpte företagets grundare Lennart Lönn år 1951 en första gaffeltruck. Affärsidén bestod i att som utförare erbjuda trucktjänster under namnet Bröderna Lönns Maskinuthyrning.

I takt med att efterfrågan tilltog utvecklades företaget inom kort med fler och större gaffeltruckar och så småningom även med hjullastare och teleskoplastare. Medan företagsnamnet under åren kommit att ändrats till Lönns Truckar AB ligger affärsidén kvar och är än idag i stort sett densamma.

Inledningsvis fanns kunderna i huvudsak inom hamn och industri men efterhand kom de att ersättas av ökad efterfrågan från byggsektorn, vilken idag står för en betydande majoritet av våra dagliga uppdrag. Maskinparken utgörs numera av teleskoptruckar, hjullastare och motviktstruckar. Bland maskinerna finns teleskoptruckar som lyfter upp till 30 meter och motviktstruckar med kapacitet från 3-18 ton. Bemannade av vår egen personal utför dessa sammantaget i genomsnitt 50-80 enskilda uppdrag varje dag.

Lönns Truckar har under årens lopp utvecklats till ett modernt lyft- och logistikföretag inom bygg, industri och handel. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på uthyrning av bemannade teleskoplastare och motviktstruckar. God förarkompetens är därför naturligt en mycket central del i vårt erbjudande.

I bredare mening jobbar vi med en kontinuerlig strävan mot kvalitetsförbättring, en satsning som omfattar allt vi gör från personal till maskinpark. Kvalitetsmedvetenhet kombinerat med rik branscherfarenhet gör att vi kan leverera säkra och effektiva lyfttjänster. Sedan 1985 drivs företaget av Göran Lönn.

 

Leveransförmåga med hög servicegrad

Att komma i tid och med rätt maskin och utrustning är en ledstjärna för vår verksamhet. Vi har därför valt att satsa på vad vi kallar en dynamisk maskinpark. Med det menar vi att en kontinuerlig förnyelse pågår samtidigt som vi beaktar värdet av hög total kapacitet, allt för att kunna vidhålla en god servicenivå. Detta gör att vi kan erbjuda tjänster med hög leveransförmåga, det vill säga att vi kommer när våra kunder behöver vår hjälp.

Vår depåstation i Gamlestaden samt möjligheten att köra teleskoplastare och truckar på våra specialanpassade lastbilar utgör ytterligare steg Lönns Truckar tagit i arbetet med att förbättra vår leveransförmåga. Vår målsättning för framtiden är att fortsätta övertyga befintliga och nya kunder om värdet av våra flexibla lösningar för logistiktjänster.

 

Kompetensbredd och helhetsleverantör

Behovsbilden på arbetsplatsen är föränderlig – en och samma maskin lämpar sig sällan för samtliga typer av arbetsuppgifter. Vi på Lönns Truckar AB har ett stort antal bemannade enheter med varierande egenskaper som dagligen rullar i närområdet redo att hjälpa dig på ditt projekt. Teleskoplastare, motviktstruckar, servicelastbilar, mekaniker och verkstad, lyftredskap och tillbehör för de flesta typer av byggmaterialshantering, med mera. 

Det är bland annat därför vi på Lönns Truckar AB kallar oss för helhetsleverantör. Med gediget kunnande och ett brett maskinutbud kan vi leverera anpassade och precisa tjänster utifrån de krav och förutsättningar som just din arbetsplats ger – stor som liten.

Kontaktuppgifter

 

Order: 031 - 24 19 80
Öppen dygnet runt

Karl Johansgatan 142
414 51 GÖTEBORG
E-post: info@lonnstruckar.se
Fax: 031 - 14 47 48

 

 se vår maskinpark >>>