order +46 31 24 19 80

Lastbilsburna maskiner

Lönns Truckar har cirka ett 50-tal teleskoplastare och truckar tillgängliga för uppdrag i Göteborgsregionen. Med våra lastbilsburna maskiner kan vi erbjuda trucktjänster med snabb etablering i och utanför Göteborg.

Sedan 2013 har vi en depåstation etablerad i Sävenäs vilket ytterligare syftar till att stärka vår förmåga att leverera kvalitativa tjänster med kort varsel.

Uppdrag i hela Västra Götaland

Lastbilsburna maskiner — för uppdrag på lite längre avstånd, som t.ex. Kungälv, Lerum, Stenungsund eller Borås använder vi våra trucktransportbilar för att snabbt nå dig på din arbetsplats. 

Vår förhoppning är att du skall känna dig trygg i att vi har förmågan att lösa dina lyftbehov — även när det gäller sådana med kort varsel.

Med våra lastbilar anpassade för trucktransporter kan vi köra teleskoplastare och motviktstruckar med lyftkapacitet upp till 8 meter respektive 4,0 ton.

Mejla till Jan-Ove Gustafsson på jan-ove@lonnstruckar.se eller ring på 031 – 24 19 80 för mer information och kostnadsuppgifter.

Kontaktuppgifter

 

Order: 031 - 24 19 80
Öppen dygnet runt

Karl Johansgatan 142
414 51 GÖTEBORG
order@lonnstruckar.se
Fax: 031 - 14 47 48

 

 se vår maskinpark >>>